2012 m. sausio 18 d., trečiadienis

Vestuvines fotografijos seminaras


Dėmesio!
2012 m. vasario 4-5 dienomis Vilniuje įvyks Victor Morozov( http://www.menine-foto.com ) vestuvinės fotografijos seminaras.
Lektoriai : Victor Morozov ir Daiva Morozova.
Dviejų dienų seminaro dalyvio mokestis – 500Lt. Seminaras vyks rusų kalba.
Vietų skaičius ribotas, dalyvavimas tvirtinamas sumokėjus 200 Lt avansą .
Platesnė informacija apie dalyvavimą- tel. 868115891 (Daiva) arba mail : victor@menine-foto.com
Norintys seminaro lietuvių kalba- rašykite email, nurodydami kontaktus- jei susirinks grupė - pasistengsime organizuoti seminarą su vertimu

VESTUVINĖS FOTOGRAFIJOS SEMINARO PROGRAMA:

Pirmoji diena

Bendrieji klausimai
 • Vestuvinė fotografija: istorija, tendencijos, Lietuvos rinka;
 • Vestuvinė fotografija kaip žanras (makro, niu, peizažas, portretas, reportažas, natiurmortas ir t.t);
 • Fotografo rolė vestuvėse: ceremonijos chronologija ar šventės organizavimas?;
 • Pastatyminės (režisuotos) ir reportažinės strategijų suderinimas vestuvių metu (kiekvienos jų pliusai-minusai);
 • Fotografas- kaip asmenybė vestuvėse (vedėjas, svečias, stebėtojas, darbuotojas, draugas);
 • Kūrybinis-techninis fotografo lygmuo (amatininkas, meistras, pamokslininkas, žiniuonis, dievas).

Darbas su klientu: marketingas ir psichologija
 • Kaip ir ką siūlyti klientui;
 • Psichologinis kontaktas: kaip ir kam to reikia;
 • Kaip „priversti” klientą šypsotis;
 • Kaip “ kukli nuotaka” tampa “patyrusiu modeliu”;
 • Priešvestuvinės fotosesijos reikalingumas (meilės istorija, idėjos, režisūra);
 • Postprodukcija ir jos reikalingumas: fotoknyga kaip šeimos relikvija;
 • Kaip įtikinti klientą dirbti taip, kaip reikia jums vardan bendro tikslo ;
 • Vestuvių sutartis: juridinė ir psichologinė apsauga;
 • Praktinė dalis: susitikimas, sutartis, vestuvių fotosesijos planavimas, meilės istorijos scenarijus.

Techninė bazė:
 • Fotografavimo bei apšvietimo technikos pasirinkimas;
 • Viena ar dvi kameros;
 • Objektyvai: kokie ir kodėl;
 • Papildomas apšvietimas- pagalba ar trukdis (videolempa, LED lempa, blykstė, studijinis apšvietimas, kelių apšvietimo variantų suderinimas)
 • Darbo su asistentu ypatumai (galimi variantai)

Vestuvinė fotosesija:

 • Psichologiniai ir taktiniai fotosesijos ypatumai iki bažnyčios, ceremonijos, pasivaikščiojimo metu;
 • Individualių lokacijų ir siužetų parinkimas KIEKVIENAI porai;
 • Režisuota fotosesija (kūno kalba);
 • Kaip nukreipti ir tinkamai išnaudoti stresą vestuvių dieną;
 • Kaip dirbti su svečiais vestuvėse;
 • Maršruto optimizacija;
 • Komforto zonos sukūrimas darbe su jaunaisiais (kaip paversti sunkų darba įdomiu žaidimu);
 • Kova su nuovargiu (savo ir jaunųjų) bei darbo stimulų paieška.Pasiruošimas antrai dienai: moralinis, techninis, organizacinis, kūrybinis.

Antra diena:

Fotosesija lokacijoje su jaunųjų pora ( 3 val.)

Medžiagos tvarkymas:

 • RAW konverterio pasirinkimas (paketinis redagavimas)
 • Spalvinis redagavimas (spalva ar monochromas, mėlynojo filtro paslaptis ;) )
 • Retušavimas

Portfolio peržiūra ir rekomendacijos
Klausimai ir atsakymai

Taip pat yra galimybė individualiems 2 dienų apmokymams ( grupės 2- 3 žmonių) :
Mokymo programa sudaroma individualiai, nuodugniai išsiaiškinant klausytojo pasiruošimo lygį, poreikį ir galimybes. Kaina- 1500Lt.

Lauksime Jūsų seminaruose!

Мастер класс свадебной фотографии Виктора Морозова
(www.menine-foto.com) - программа:

первый день
Общие вопросы:
 • Свадебная фотография: история, тенденции развития, и особенности в Литовском рынке.
 • Свадебная фотография как жанр( макросъемка, НЮ,пейзаж, портрет, репортаж, натюрморт и т.д.)
 • Роль фотографа на свадьбе: хронология церимонии или организация праздника?
 • Неизбежность совмещения репортажной и постановочной стратегии.
 • (преимущества и недостатки каждого стиля)
 • Ваша роль как личности на свадьбе (тамада, гость, наблюдатель, работник, друг)
 • Ваша роль как фотографа на свадьбе (ремесленник, мастер, проповедник, просвященный, Бог)

Работа с клиентом и маркетинговые вопросы:

 • Как и что предлагать клиенту?
 • Психологический контакт: как его наладить и для чего он нужен.
 • Как «заставить» клиента улыбаться.
 • Как «смущенная невеста» становится «опытной моделью»
 • Роль предсвадебной фотосъемки (идеи, режиссура)
 • Как заставить клиента работать на Вас(клиенты – «заложники вашего успеха»)
 • Свадебный договор :юридический и психологический помощник.
 • Постпродукция :фотокнуга как семейная реликвия
 • Практика: Ваш договор с клиентом, составление плана свадебной съемки и сценарий Лав стори.

Техническое оснащение:

 • Выбор съемочной и осветительной техники:
 • Камера, одна или больше.
 • Объективы, какие и почему.
 • Дополнительное освещение- помощь или нагрузка...( видеосвет,ЛЕД, вспышка, студийное освещение, совмещение всех видов освещения)
 • Особенности работы с ассистентом (возможные варианты)

Съемочный процесс во время свадьбы:
 • Психологические и тактические особенности съемки до костела, во время церимонии, во время прогулки.
 • Выбор индивидуальных локаций, и сюжетов для Каждой пары.
 • Постановочная фотосессия.(язык тела)
 • Как направить стресс молодой пары в вашу пользу.
 • Как работать с гостями на свадьбе.
 • Оптимизация съемочного маршрута.
 • Организация зоны комфорта при работе с молодыми (как превратить тяжелую работу в интересную игру).
 • Борьба с усталостью (своей и клиентов) и поиск стимулов работы
Подготовка к съемочному дню.(моральная, техническая, организационная, творческая)
Второй день.
Фотосъемка
Обработка материала
 • Выбор RAW-конвертера (пакетная обработка)
 • Цветовая обработка, (цвет или Ч-Б, тайна синего фильтра)
 • Ретушь.

Просмотр портфолио
Вопросы и ответы

А также набор в индивидуальны группы (2- 3 чел) с индивидуальным 2-х дневным обучением по программе:
-Выявление уровня каждого слушателя, обсуждение поженаний, составление графика мастеркласа, с учетом уровня подготовленности слушателей и пожеланий для обучения.
1500LT

До встречи на мастер классах!


Daugiau foto!

LinkWithin

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin